21000 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 68a, I Sprat

Dokumentacija i korisni linkovi

Na ovoj stranici možete pronaći kompletnu pravnu dokumentaciju, savete i neophodne dokumente i obrasce za proceduru refundacije PDV-a kao i garantni list i dokumente potrebne za reklamaciju.

Refundacija PDV-a za kupovinu prvog stana

Prilikom kupovine nekretnine susrešćete se sa plaćanjem jednog od dva obavezna poreza: porezom na dodatu vrednost (PDV) ili porezom na prenos apsolutnih prava.

Zakon propisuje olakšice za kupce prvog stana, bez obzira da li se nekretnina nalazi u staroj ili novoj gradnji. Pa tako, ako kupujete stan u staroj gradnji (stan koji nije prvi put u prometu) moraćete da izdvojite novac za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava i to u vrednosti od 2,5% (dva i po posto) od ukupne vrednosti stana, međutim, ukoliko vam je to prvi stan koji kupujete, čak iako se on nalazi u staroj gradnji, Zakon nalaže da se vi kao kupac tog poreza oslobađate.

Međutim, ako kupujete stan u novogradnji, onda ste u obavezi da platite porez na dodatu vrednost, poznatiji kao PDV i on, prema poslednjim izmenama Zakona, iznosi 10% (deset posto). Takođe, ako je ovo prva nekretnina u vašem vlasništvu, postoji olakšica, odnosno mogućnost povraćaja PDV-a.

Izjava kupca da kupuje prvi stan, IKPS-PDV
Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a, RFN
Refundacija PDV-a

Ostali dokumenti i obrasci

Doo “Erker Plus” iz Novog Sada garantuje za kvalitet izvedenih radova na objektu, odnosno stanu opisanom u priloženom garantnom listu, a u garantnom roku. Garancija počinje teći od dana primopredaje objekta, odnosno stana, tj. od dana prijema ključeva. Za više detalja o uslovima garancije pogledati garantni list.

Garantni list
Reklamacioni list