Dokumentacija
i korisni linkovi

Na ovoj stranici možete pronaći kompletnu pravnu dokumentaciju, savete i neophodne dokumente i obrasce za proceduru refundacije PDV-a kao i garantni list i dokumente potrebne za reklamaciju

Refundacija PDV-a
za kupovinu prvog stana

Prilikom kupovine nekretnine susrešćete se sa plaćanjem jednog od dva obavezna poreza: porezom na dodatu vrednost (PDV) ili porezom na prenos apsolutnih prava. Zakon propisuje olakšice za kupce prvog stana, bez obzira da li se nekretnina nalazi u staroj ili novoj gradnji. Pa tako, ako kupujete stan u staroj gradnji (stan koji nije prvi put u prometu) moraćete da izdvojite novac za plaćanje poreza...

Ostali dokumenti
i obrasci

Doo "Erker Plus" iz Novog Sada garantuje za kvalitet izvedenih radova na objektu, odnosno stanu opisanom u priloženom garantnom listu, a u garantnom roku.

Garancija počinje teći od dana primopredaje objekta, odnosno stana, tj. od dana prijema ključeva. Za više detalja o uslovima garancije pogledati garantni list.